In deze rubriek zijn een aantal weetjes over de familie bijeengebracht, zoals deze in de diverse archieven zijn gevonden.
Selecteer een afbeelding en klik erop om aanvullende teksten te lezen of de video te zien.

Afkomstig van "het lant van Bomine"
Dirck Adriaensen, stam-vader familie Dirks,is van Bommenede afkomstig.
Lees verder...

Dirck Adriaensen was paardenknecht
Dirck was knecht op de hofstede van zijn toe-komstige schoonouders.
Lees verder...

Het huwelijk van stam-vader Dirck Adriaensen
De trouwakte (1627) van stamvader Dirck Adriaensen en Adriaenken Vermeulen.
Lees verder...

Marten Adriaensse Walrave
Marten Adriaensse is de broer van stamvader Dirck en hij  woonde naast hem.
Lees verder...

Begraven worden met het pellenkleed
Dirck en zijn vrouw Adriaenken werden met het "pellenkleed" begraven. 
Lees verder...

De Ned. Hervormde kerk van Breskens
De eerste generaties van de familie woonden in het havenplaatsje Breskens.
Lees verder...

Het huisje in de Elisabeth-polder nabij Breskens
Na het overlijden van Dirck Adriaensen bouwt zijn vrouw een huisje in de polder.
Lees verder...

De eerste vroedvrouw  van Breskens
Jaquemijntje Dirckx (1658-1724)  is de eerste vroed- vrouw van Breskens.
Lees verder...

In de vroegere jaren, de Zeeuwse periode, zijn leden van de familie Dirckx voornamelijk landbouwers en -arbeiders.
Het voornaamste middel van bestaan in Zeeuws-Vlaanderen was tenslotte de akkerbouw. In de oudste generaties bezaten diverse familieleden zelfs een kleine of middelgrote hofstede, dat is een boerderij met landerijen. Een aantal kinderen uit de tak van Jacob Dirckx, geboren in 1673, trouwde met vooraan-staande en welgestelde boerenzonen en -dochters.

De Zeeuwse schuur verrees tijdens de bloei van de landbouw in de 17de eeuw. De boerderijen die toen werden gebouwd, kregen grotere schuren en een losstaand woonhuis. Bekijk hier het venster in de Canon van Zeeland. Bron : YouTube.

 

Jacob Dirckx en zijn bij-naam "Carens"
Jacob Dirckx (1671) en enkele nakomelingen, kregen de bijnaam Carens.
Lees verder...

Isaac, ghij sult u selven bederven
Het huwelijkscontract van
Isaac Adriaensen Dirckx en Janneke Lievens de Vrije.
Lees verder...

Het geboortehuis van Isaac Dirckx
Een detail uit de kaart van Breskens en Baarzande van Van Cruijningen (1680).
Lees verder...

De viering van het nieuwe jaar1753
Marinus Dirks kwam in aanraking met justitie voor enkele moedwilligheden.
Lees verder...

Het tweede leesgezelschap van Cadzand
In 1785 is wagenmaker Izaak Dirks medeoprichter van het 2e leesgezelschap Cadzand.
Lees verder...

De nieuwe dorpsdokter van Cadzand
Kalschuer jr. wordt dokter in Cadzand. Izaak Dirks is het niet eens met hem.
Lees verder...

De Zeeuwse Mobiele Schutterij
Marinus Dirks werd opgeroepen als Schutter bij de Mobiele Schutterij.
Lees verder...

De bezetting van het dorp Zuidzande
De Franse overheersers bezette ook het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen
Lees verder...

Isaac Adriaensen Dirckx (generatie III) had een relatie met Janneke Franse. Uit deze relatie werd in 1687 een zoon geboren met de naam Isaac, genoemd naar Isaac Adriaensen  Dirckx, die volgens de verklaring van de moeder de vader van het kind zou zijn. Het is echter biologisch niet meer te bewijzen dat het de daadwerkelijk de zoon van Isaac Adriaensen is.
De eerste drie generaties in de genealogie berusten derhalve op de verklaring van Janneke Franse én op het feit dat aan het kind de naam Dirckx werd toegekend. De relatie tussen Janneke Franse en Isaac Adriaensen Dirckx is van korte duur en houdt op te bestaan. Lees verder...

 

Burgemeesters van Breskens
Familieleden, tak Jacob 1673, waren burgemeester van de stad Breskens.
Lees verder...

Vonderij op het strand bij Breskens
Op het strand van Breskens spoelde vanuit zee nogal wat spullen aan.
Lees verder...

Van oude hofstede tot havenfort
In 1835 moet de oude familiehofstede plaats 
maken voor het Havenfort.
Lees verder...

Het kadaster van de stede Breskens
Adriaan Dirckx was huis- en grondeigenaar van panden en percelen  in Breskens.
Lees verder...

Herberg in Zuidzande en Draaibrug
Pieter Dirkx is  landbouwer, maar ook herbergier en bierhuishouder.
Lees verder...

Dodelijk ongeluk in dichte mist
Pieter Janis Dirkx verongelukt in dichte mist bij het ophalen van melk .
Lees verder...

Het bijbeltje van Catharina Dirkx - de Hullu
Catharina Maria kreeg in 1866 voor haar 10e verjaar-dag een bijbeltje uit 1801.
Lees verder...

De klederdracht van West-Zeeuws-Vlaanderen
In het westen van Zeeuws-Vlaanderen ontstond een aparte streekdracht.
Lees verder... 

Genetische genealogie biedt de mogelijkheid familierelaties vast te stellen die niet via archiefonderzoek vastgesteld kunnen worden en biedt tevens de mogelijkheid om die familierelaties die wel via geschreven bronnen vastgesteld kunnen worden biologisch te bevestigen. In het kader van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in 2008 werd het landelijke  project "Genetische Genealogie in Nederland" uitgevoerd. Er hadden zich 410 mensen aangemeld voor deelname aan het project, een groot aantal. Binnen de familie Dirckx - Dirks - Dirkx waren er twee deelnemers aan het project. Lees verder...

 

Van Infanterie naar Huzaren
Abraham, 8e generatie, is  vrijwilliger in dienst bij het 6e Regiment Huzaren.
Lees verder...

Van Nederlands Hervormd naar Rooms Katholiek
Abraham, 8e generatie, wordt katholiek om zijn grote liefde te trouwen.
Lees verder...

De Vismarkt in Voorstad St.Jacob te Roermond
Het gezin Dirks-Pex woonde aan de Vismarkt  8a in Roermond.
Lees verder...

Het beroep van tapijtdrukker
Hendrik Hubert Dirks was tapijtdrukker bij een behangselpapierfabriek.
Lees verder...

Militair Hospitaal in Padang - Ned. Indië
Abraham Theodoor  overlijdt in het militair hospitaal te Padang.
Lees verder...

Het trieste verhaal uit Nederlands Indië
De tweede wereldoorlog brengt een gezin grote  ellende en tegenspoed.
Lees verder...

Treinongeluk bij Buurmalsen
Een ongeluk in  mei 1955 tussen twee treinen met dodelijke afloop.
Lees verder...

Staatssteenkolenmijn "Emma" te Hoensbroek
Hoensbroek was in trek door de komst van de steenkolenmijn “Emma”.
Lees verder...

Twee zonen uit het gezin Dirks-van Emden werkten lange tijd op de staatssteenkolenmijn Emma te Hoensbroek. Het waren Wiel, ondergronds mijnwerker bij de ventilatiedienst en zijn jongere broer Mathieu, ondergronds opzichter.

De film (1970) laat het mijnverleden herleven, door het werk in de mijnen vlak voor de sluiting te tonen. Het gaat over de mannen die op de 546 meter verdieping in een pijler van de Staatsmijn Emma werken. Te zien is wat er op een reguliere dag gebeurd. De mannen worden als ze bovenkomen in twee opzichten een ander mens, ten eerste omdat ze hun eigen taal hebben en ten tweede omdat ze er anders uitzien na het douchen, als het kolenstof weggewassen is. Bron : DSM.

 

Bart Dirks, journalist bij de Volkskrant, was van 2003-2008 correspondent in België voor diezelfde krant. Bart schreef het boek : "België bestaat, cultuurwijzer van een gespleten land".

Het boek gaat over Walen en Vlamingen die in twee door de taalgrens gescheiden werelden leven. Zij verwijten elkaar de toekomst op het spel te zetten. Daarbij is Brussel het brandpunt van een gespleten land. Bart bekijkt het met sympathie. Voor het bestellen van koffie in de veeltalige hoofdstad heeft hij een compromis á la Belge gevonden : 
nu eens vraagt hij "un café, s'il vous plait", dan weer "een koffietje, alstublieft". Lees verder...