Het bijbeltje van Catharina Maria Dirkx - de Hullu

 


Een foto uit 1910 van Catharina Maria Dirkx - de Hulle en twee foto's van haar bijbeltje uit 1801

Catharina Maria de Hullu werd op 20 februari 1856 te Zuidzande geboren als dochter van Jannis de Hullu, winkelier te Zuidzande, en Maria Wage. Zij trouwt op woensdag 20 december 1876 in Zuidzande met Pieter Dirkx (1853 - 1929) en overlijdt op 16 februari 1916 te Draaibrug-Aardenburg.

Catharina Maria kreeg ter gelegenheid van haar tiende verjaardag een bijbeltje. Het boek is stevig en sterk, het draagt de sporen van veelvoudig gebruik en is in het jaar 1801 gedrukt. Catharina Maria schreef de voornaamste gebeurtenissen uit haar leven in het bijbeltje. Voorin staat flink en duidelijk :
“... Catharina Maria de Hullu, 20 Februarij 1866. Geboren te Zuidzande den 20 Februarij 1856  ...”.

Tien jaar later schreef Catharina achter in haar bijbeltje de tekst :
“... Pieter Dirkx en C.M. de Hullu in den Echten staat getreden den 20 Dezember 1876. En onze kinderen zijn ...”.
Dan volgen van hun twaalf kinderen, de voornaam en de geboorte- en overlijdensdatum. Catharina Maria de Hullu overlijdt op 59-jarige leeftijd op woensdag 16 februari 1916 te Draaibrug-Aardenburg, volgens haar bijbeltje : “in de hand van groot-vader Pieter Dirkx”. Later, na het overlijden van Catharina, werd het bijhouden daarvan voortgezet door een van haar kinderen. Het bijbeltje is nu in het bezit van Pieter Dirkx te Bennebroek.
Het is enigszins verwarrend dat een aantal in het bijbeltje genoemde geboorte- en overlijdensdata niet geheel overeen-komen met de datums van de officiële instanties, zoals die van de burgerlijke stand.


De Hullu's en de Hugenoten

Catharina Maria de Hullu stamt uit een Hugenotengeslacht dat aan het begin van de 18e eeuw uit het dorp Hullu(ch) nabij Rijsel in Frankrijk naar Zeeuws-Vlaanderen was uitgeweken. De naam van het dorp wordt Hulluch gespeld, waarbij de Fransen overigens de ch niet uitspreken. Op 6 april 1709 deed de predikant Chion aan de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden een opgaaf van namen van families uit Rijsel en omstreken, die openlijk afzwering hadden gedaan van het roomse geloof en de belofte afgelegd, dat zij wilden leven en sterven in de gereformeerde religie. Daaronder bevonden zich een viertal de Hullu’s met echtgenoten en kinderen. Van hen kwamen er uiteindelijk slechts twee naar Nederland. Catharina Maria stamt af van Jean de Hullu, hij komt als weduwnaar met zijn drie jongste kinderen rond 1710 vanuit Frankrijk naar Nederland. Het is zeker dat deze Jean de Hullu en zijn gezin op 23 augustus 1713 in Sluis woonde. Jean was in Frankrijk landbouwer en heeft na zijn aankomst in Nederland een hofstede bewoond in de Tienhonderdpolder. Hij is in ieder geval de stamvader van alle families De Hullu die op dit moment nog in Nederland wonen. De andere familie De Hullu die naar Nederland kwam is reeds na twee generaties uitgestorven.
De familie de Hullu kwam in hoofdzaak naar Nederland omwille van een vrije beleving van hun geloof en in geringe mate om de geboden perspectieven. Reeds in de 18e eeuw behoorde het geslacht De Hullu echter al tot een van de belangrijkste landbouwfamilies van West Zeeuws-Vlaanderen. Van de uit Frankrijk gevluchte De Hullu’s is bekend dat zij al de landbouw bedreven. Opmerkelijk is dat tot op de dag van vandaag de landbouw een zeer belangrijke plaats inneemt in de beroepen van veel van de mannelijke familieleden. Hierbij zijn de enkelingen die veehouder zijn geworden inbegrepen.