Het militaire hospitaal in Padang - Nederlands Indië

Abraham Theodoor Dirks, roepnaam Thei, werd geboren op 3 januari 1876 te Roermond als zoon van Hendrik Hubert Dirks en Maria Anna Hubertina Pex (tak Roermond). Hij was fabrieksarbeider.

Uit zijn “certificaat van nationale militie” blijkt dat hij 1,72 meter lang was en geschikt bevonden werd voor de militaire dienstplicht. Abraham Theodoor krijgt het algemeen stamboeknummer 44645. Hij vertrekt als Europees fuselier in de
1e compagnie van het 17e bataljon Infanterie naar Nederlands Indië en is in garnizoen te Padang op West-Sumatra.

Op 29 juli 1897 doen Charles Abraham Vosmaar (administrateur van het militair hospitaal te Padang) en Hendrik Huizinga (officier van gezondheid der tweede klasse van het hospitaal) aangifte bij de burgerlijke stand in Padang van het overlijden van Abraham Theodoor op 28 juli 1897 in het militair hospitaal te Padang. Volgens overlevering binnen de familie is hij overleden aan de tropische ziekte malaria. Bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag is geen informatie aangetroffen over de locatie waar Abraham Theodoor is begraven.


Links : het militair hospitaal te Padang op West Sumatra in Nederlands Indië in 1870
(Bron : Museum Volkenkunde - Kerncollectie Fotografie).

Rechts : de overlijdensakte van Abraham Theodoor Dirks, gestorven op
28 juli 1897 in het militair hospitaal te Padang.


De kazernes van de KNIL

De kazernes van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger hadden een permanent karakter en waren gebouwd voor het langdurig onderbrengen van militaire eenheden. Vaak waren deze kazernes gebouwd compleet met een militair hospitaal en andere militaire voorzieningen. Alleen in de grote garnizoensplaatsen zoals Malang, Bandoeng, Padang, Semarang, etc. werden kazernes uit steen opgetrokken. In de buitenposten waren de gebouwen meestal van hout. Veel van de uit steen opgetrokken kazernes zijn nog steeds in gebruik bij het leger van Indonesië.