Het geloof  -  van Nederlands Hervormd naar Rooms Katholiek

Abraham Dirks, geboren in 1813 te Zuidzande, trouwt op dertigjarige leeftijd op zaterdag 28 januari 1843 voor de burgerlijke stand in Roermond met Barbara Gitsels, geboren op 3 juni 1815 in Venlo als dochter van Hendrik Gitsels en Johanna Rous.

Alhoewel Abraham Dirks in 1813 was gedoopt binnen de Nederlands Hervormde Gemeente te Zuidzande en Barbara Gitsels Rooms-Katholiek gedoopt werd te Venlo, wilden beiden hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen. Abraham moest daarvoor eerst het Rooms-Katholieke geloof aannemen en evenals Barbara zodanig gedoopt worden, omdat een kerkelijk huwelijk tussen twee verschillende geloofsgemeenschappen binnen de Rooms-Katholieke kerk niet geoorloofd was. Voor de (her)doop van Abraham moest een bisschoppelijke toestemming en ontheffing verkregen worden. De dispensatie werd op gezegeld papier verleend op 18 november 1842 te Roermond door mgr. Joannes Augustinus Paredis, administrator van het apostolisch vicariaat Limburg. De akte van dispensatie werd ondertekend door mgr. Paredis en bisschoppelijk secretaris Franciscus Antonius Hubertus Boermans, tevens kanunnik van het kathedraal kapittel. Frans Boermans werd de opvolger van mgr. Paredis als bisschop.

Joannes Augustinus Paredis ontving op 30 juni 1841 uit handen van mgr. baron van Wijkerslooth de bisschopswijding. Bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland en de instelling van het tweede Bisdom Roermond in 1853 werd mgr. Paredis de eerste bisschop. Zo werd de oude zetel van Roermond uit 1559, die stand had gehouden tot 1801, hersteld en kon de Sint-Christoffelkerk de functie van kathedraal (bisschopskerk) na 42 jaar weer terugkrijgen, een functie die de kerk sinds 1661 vervulde. In 1868 was bisschop Paredis eigenlijk klaar met zijn werk en leed hij steeds meer onder de gevolgen van ouderdom en ziekte. Maar met groot plichtsbesef zou hij nog jarenlang actief blijven in dienst van de Kerk. Hij overleed in 1886 te Roermond.


Links: de door bisschop mgr.Paredis en zijn secretaris Boermans getekende dispensatie voor
de rk-doop van Abraham Dirks. Roermond - 18 november 1842.

Rechts: de uit 1410 stammende Sint-Christoffelkathedraal, in laat-gotische stijl, gezien vanaf de Markt.


Abraham werd Rooms-Katholiek gedoopt op 28 januari 1843 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond door vicaris H.Beelen. Doopdrager, de peter, daarbij was Gerardus Klinkhamel. De doop van Abraham vond op dezelfde dag plaats als het huwelijk voor de burgerlijke stand.
Uiteindelijk kon ook de kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Abraham en Barbara plaatsvinden. Het huwelijk werd gesloten door pastoor-deken Stephanus Moonen op dinsdag 31 januari 1843 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. De aanwezige trouwgetuigen waren Hubertus Mackedas en Maria Gitsels, beiden wonende te Roermond.

Akte van de kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Abraham Dirks en Barbara Gitsels.
Sint-Christoffelkathedraal te Roermond - 31 januari 1843.


Door het kerkelijk huwelijk kregen nagenoeg alle nakomelingen van Abraham en Barbara binnen de Limburgse tak van de familie Dirks het Rooms-Katholieke geloof. Uit een onderzoek blijkt dat tegenwoordig (anno 2016) in Nederland steeds minder katholieken participeren in geloof en kerk. Men vindt dat hun kerk niet aansluit bij hun eigen levensvisie. De daling is iets groter dan in de protestantse kerken.