Het huwelijk van stamvader Dirck Adriaensen

Dirck Adriaensen, stamvader van de familie Dirckx - Dirks - Dirkx, werd in 1605 waarschijnlijk in Bommenede op Schouwen-Duiveland geboren. Uit zijn trouwakte blijkt dat hij er zeker van afkomstig is. Wie zijn ouders waren is echter niet bekend.

Dirck Adriaensen komt als Dierick Arentsen vóór 1623 vanuit Bommenede naar Groede, waar hij als knecht gaat werken en wonen op de boerderij van ene Jan Centsen. Hij blijft hier echter niet lang, want in 1624 woont hij te Breskens op de hofstede van Joris (Joos) Vermeulen en Tanneken Nouez Delicaets, zijn latere schoonouders. Joris Vermeulen is als landman de pachter van de grote hofstede, dat gebouwd was op het land van de Abdij van St.-Pieters nevens Gent in kavel 11 te Oud Breskens. Dirck is als Dierick Arentsz in 1626 en 1627 op deze hofstede werkzaam als paardenknecht. 

Dirck gaat op 3 juli 1627 te Breskens in ondertrouw met Adriaenken Vermeulen. Adriaenken werd geboren in 1608 te Groede als dochter van Joris Vermeulen en Tanneken Nouez Delicaets. Zij trouwen op woensdag 28 juli 1627 in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Breskens. Het huwelijk werd gesloten door predikant Francois Bogaert. De trouwakte is als volgt :

Dirck Adriaensen jonge man van het lant van Bomine, ende Adriaenken Vermeulen jonge dogter van den Groede, tsamen woonachtich onder de heerlijckheijt van Breskensant. Carel Ammioens voor de Bruijgom, goede bekende, ende Joris Vermeulen met de moeder, [..] getuigen voor de bruijd.

De trouwakte van Dirck Adriaensen en Adriaenken Vermeulen, HG Breskens - 1627.

De getuigen bij dit huwelijk zijn dus Carel Ammioens, een goede bekende van Dirck (voor de bruidegom) en de ouders van Adriaenken (voor de bruid). Joris Vermeulen en zijn vrouw Tanneken Nouez Delicaets vestigden zich met hun gezin vanuit Nieuwerkerck nabij Calais in Noord Frankrijk eerst te Groede, waar Adriaenken werd geboren, maar woonden sinds de herdijking in Breskens. Joris Vermeulen is in 1627 schepen en burgemeester van de stad en vrije heerlijkheid Breskens en pachter van de grote hofstede van de Abdij van St.-Pieters nevens Gent in Oud Breskens. Vrijwel al de landerijen waren eigendom van de Abdij.
De huwelijksgetuige Carel Ammioens was gehuwd met Maeijken, een zus van Adriaenken Vermeulen en werd daardoor zwager van Dirck Adriaensen. Deze Carel nam in 1627 samen met zijn zwager Gerard van den Bossche de grote hofstede over van hun schoonvader Joris Vermeulen. Gerard van den Bossche was gehuwd met Grietje (Grythe) Vermeulen, een andere zus van Adriaenken. Blijkens diverse acta van de Breskense kerkeraad, onder andere van 3 oktober 1627, hadden de zwagers Carel en Gerard hevige ruzie over de hofstede en verzoenden zij zich pas weer op 30 december 1628. Na het overlijden van Gerard van den Bossche hertrouwde Grietje in 1638 met Maerten van Sweden (1613-1667), deze was naast landbouwer ook schepen en burgemeester van Breskens. In de verzameling van het Zeeuws Archief te Middelburg is een acte opgenomen, gedateerd 25 juli 1659, welke voorzien is van een schepenzegel van Maerten van Sweden (nr RAZV 2151111). Adriaenken had ook nog een oudere broer, dus ook zwager van Dirck. Die broer was Michiel Vermeulen en gehuwd met Janneken Bouters. Michiel, Maeijken en Grietje Vermeulen zijn alle drie geboren te Nieuwerkerck bij Calais.