Een herberg in Zuidzande en Aardenburg

Pieter Dirkx werd geboren op 24 november 1853 te Zuidzande. Hij trouwt op 20 december 1876 in Zuidzande met Catharina Maria de Hullu. Pieter geeft bij zijn huwelijk het beroep van landbouwersknecht op, maar in 1877 is hij koopman, waarschijnlijk veehandelaar. Het gezin woont in Zuidzande. Bij het overlijden van zijn zoon Abraham in 1885 is hij herbergier. In Zuidzande waren destijds vele kleine herbergen, meestal bestaande uit één kamer met bed. Het badtoerisme had namelijk zijn intrede gedaan en als langs de kust of in Cadzand geen slaapplaats meer was koos men voor het rustige Zuidzande. Het is te vergelijken met de tegenwoordige bordjes bij woningen met de tekst “kamers vrij” of “bed en breakfast”. Men koos ook voor Zuidzande omdat het in zekere zin op een knooppunt lag van dijken waarop wegen waren aangelegd en daardoor was er veel verkeer van paarden en wagens. Een goede plaats dus voor een café/bierhuis. Hierdoor hadden de bewoners meerdere bronnen van inkomsten, maar het was ook goed voor het sociale contact met de boeren.

Het gezin verhuist op 12 mei 1888 naar Draaibrug bij Aardenburg. Pieter koopt hier een boerenbedrijf. Ook hier was er sprake van gemengde aktiviteit : landbouwer / koopman / cafehouder. In 1897 tijdens het huwelijk van zijn dochter Maria Catharina, geeft Pieter het beroep van “bierhuishouder” op en in 1913 tijdens het huwelijk van zijn zoon Izaak, is Pieter landbouwer. De boerderij is kennelijk altijd al herberg geweest bij een draaibrug over de zeearm naar Aardenburg.


Pieter Dirkx


Het woonhuis annex herberg / bierhuis te Draaibrug - Aardenburg.

Pieters vrouw Catharina Maria de Hullu overlijdt in 1916 te Draaibrug-Aardenburg, volgens haar bijbeltje: “in de hand van grootvader Pieter Dirkx”. Pieter laat op 8 maart 1916 een advertentie plaatsen in een regionale krant (zie afbeelding rechts)  waarin Pieter en de kinderen dank betuigen voor de deelneming die zij ontvingen bij het overlijden van Catharina. In dezelfde advertentie maakt Pieter ook bekend dat hij vanaf die dag zijn herberg te Draaibrug-Aardenburg definitief sluit, onder dankzegging voor de jarenlange genoten gunsten. Pieter Dirkx overlijdt in de ouderdom van 75 jaar op 5 juli 1929 te Aardenburg.