Marten Adriaensse Walrave

We weten met zekerheid dat Dirck Adriaensen (stamvader) ten minste één broer had met de naam MARTEN ADRIAENSSE WALRAVE. Marten woonde in 1643 te Breskens in een huisje dat naast dat van zijn broer Dirck stond.
Hij verkoopt op 21 maart 1643 zijn huis:
“comparant Marten Adriaensse Walrave (er stond eerst Marten Arentsen), inwoner dezer heerlijkheid (Breskens), bekent verkocht en opgedragen te hebben aan Geert Mertens, mede inwoner, zijn huis, daar hij nu in woont, staande aan de westzijde van de duinen van Breskens, en oost t huis toekomend Deryck Arents, des comparants broeder, ook oost de schinckeldijck van de Elisabethpolder; is betaald.”

Marten tekent het document met een handmerk, dat gelijkenis heeft met twee gekruiste zeisen, met het ene blad naar links en het andere naar rechts wijzend. Het kan ook duiden op de letter “M” bovenop een vorm van de letter “A”, duidend op de naam Marten Adriaensse.

De huisjes van Marten en Dirck lagen toendertijd vlak bij de aanlegplaats van het veer van Breskens naar Vlissingen. De bootjes werden daar in de hoek van de duinen op het strand getrokken. De in de akte genoemde Geert Meertens komt als soldaat voor op de monsterrol van Breskens van 18 februari 1643. De levensloop van Marten Adriaensse is verder niet te identificeren, onbekend is waar hij later verblijft. Ook is niet te achterhalen wat de toegevoegde naam “Walrave” betekende. Het is ook mogelijk dat Marten een halfbroer van Dirck is.