De Vismarkt in Voorstad St.Jacob te Roermond

Hendrik Hubert Dirks (tak Roermond), zijn vrouw Maria Anna Hubertina Pex en hun gezin woonden tussen 1880 en 1890 aan de Vismarkt 8 in Roermond. Deze Vismarkt bevindt zich in het oude gedeelte van Roermond, genaamd "Voorstad St.Jacob". Het gebied ligt langs het riviertje de Roer nabij de Stenen Brug ofwel Maria Theresiabrug. Deze oude brug over de Roer is de verbinding tussen het oude gedeelte en het eigenlijke stads-centrum van Roermond. Van hieruit heeft men een goed uitzicht op de St.Christoffel kathedraal. De panden aan de Vismarkt vallen nu onder monumentenzorg.


Links een oudere foto van de Vismarkt te Roermond waar
het gezin Dirks - Pex  ruim 10 jaar woonde.


De aanleg van de nieuwe weg tussen Maastricht en Nijmegen deed de Voorstad St.Jacob geen goed. Tevoren immers passeerde alle verkeer uit het zuiden dit stadsdeel. Na 1846 is het stil geworden in de Voorstad. Toen bovendien de plaats van de landelijk gelegen watermolens werd ingenomen door nuchtere fabriekscomplexen ging veel van de charme hier verloren. Toch heeft de Voorstad nog lang aantrekkingskracht uitgeoefend op de Roermondenaar. Men had er het gevoel buiten te zijn, bevrijd van de beslotenheid van de binnenstad. Bovendien gaven diverse herbergen vertier en bleven zij hun gevestigde reputatie eer aan doen. Voorstad St.Jacob is tevens een pleisterplaats op de route naar Santiago de Compostella. De overstromingen van de Roer, mede ten gevolge van de Maas, zijn door de eeuwen heen echte rampen geweest, ook in 1880. Waarschijnlijk voordat het gezin Dirks aan de Vismarkt is gaan wonen. Men verhuist nog vóór 1890, binnen dezelfde gemeente, naar de Godsweerderwal E-191, welke straatnaam in 1890 wijzigt in de Godsweerdersingel. Nadat de grachten in Roermond gedempt waren werden de straatnamen veranderd van wal in singel. Later woont het gezin aan de Knevelsgraaf 13, waar men blijft tot de verhuizing op 29 april 1910 naar het naburige kerkdorp Maasniel.

Roermond, in het midden de Stenen Brug over het riviertje de Roer en
rechts is het gedeelte van de voorstad St.Jacob dat de Vismarkt heet.
Op de foto links is de huidige situatie te zien en rechts de situatie van vóór 1925.

Bron : Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer D-02571.