Jacob Dirckx Carens - de bijnaam "Carens"

Jacob Dirckx (1671-1737), ook genoemd Jacob Dirckx Carens, werd geboren te Breskens als zoon van Jacob Dirckx en Commertje Willems Basting. Zie familie Dirckx – tak Jacob (1636). Jacob Dirckx kreeg de bijnaam “Carens”. Waarschijnlijk werd dit gedaan om verwisselingen te voorkomen tussen deze Jacob en zijn twee jaar jongere neef Jacob Dirckx (1673–1715), welke geboren werd te Breskens als zoon van Adriaen Dirckx en Catelijntje Staes. Zie familie Dirckx - tak Jacob (1673).

Carens” is een Latijns woord en betekent: ontbrekend (zonder, afwezig, gebrek). Waarom deze bijnaam wordt gebruikt is echter niet duidelijk. Een verklaring zou kunnen zijn dat Jacob (1671-1737) een fysieke afwijking had. Mogelijk had hij door een of andere oorzaak een lichamelijke of motorische handicap, waarbij hij door een probleem of gebrek aan een of meerdere van zijn lichaamsdelen gehinderd werd in zijn handelingen en/of bewegingen. Maar dat blijft gissen, omdat er in de archieven geen aktes zijn gevonden waarin een verklaring voor de bijnaam is weergegeven. Jacobs dochter Jacomina kreeg ook de bijnaam “Carens” evenals zijn zoon  Jacobus Dirks Carens de jonge.


De trouwakte van Jacobus Dirks Carens de jonge met Katrina Vermeulen, Breskens - 13 september 1722.


Bijnamen

In vroeger tijden werden in woonplaatsen of binnen families, waar meerdere personen bekend waren onder dezelfde voor- en achternaam, veel gebruik gemaakt van bijnamen om verwisselingen van deze personen te voorkomen.
Gevolg hiervan was dat in die gemeenschappen sommige mensen meer bekend waren onder hun bijnaam dan onder hun werkelijke naam. Vroegere bijnamen ontstonden vaak door het werk of beroep van de betreffende persoon; door de fysieke eigenaardigheden, kwaal, gebrek of afwijking; door uitspraken, hun gedrag en/of kleding. Bijnamen komen tegenwoordig veel minder voor dan vroeger.