België bestaat, cultuurwijzer van een gespleten land

Bart Dirks, journalist bij de Volkskrant, was van 2003-2008 correspondent in België voor diezelfde krant. Bart schreef een boek over Walen en Vlamingen die in twee door de taalgrens gescheiden werelden leven. Zij verwijten elkaar de toekomst op het spel te zetten. Merkwaardig genoeg spreken de échte Belgen Duits. Daarbij is Brussel het brandpunt van een gespleten land. Bart bekijkt het met sympathie en verbazing. Voor het bestellen van koffie in de veeltalige hoofdstad heeft hij een compromis á la Belge gevonden :  nu eens vraagt hij "un café, s'il vous plait", dan weer "een koffietje, alstublieft"

Hoe lang bestaat België nog? Na de langdurige politieke crisis van 2007 maakt Bart een soort tussenbalans op in wat hij in zijn ondertitel een "cultuurwijzer van een gespleten land" noemt. Hij behandelt allerlei facetten van het hedendaagse België: taalstrijd, godsdienst, koningshuis, bouwlust, Brussel, houding tegenover "Ollanders", enzovoort. Hij reist door Vlaanderen, Wallonië en de Oost-kantons en doet op een toegankelijke, betrokken wijze verslag van zijn bevindingen.

Het is een leesbare, journalistieke stand van zaken over een land dat volgens Bart (die zichzelf liever "reservebelg" dan "Nederbelg" noemt) nog altijd bestaansrecht heeft en waarvan hij de toekomst minder somber inschat dan menig ander in België en daarbuiten. Een informatief boek, met voorop een zwart-witfoto van een zwart en een wit paard, voor al wie inzicht wil krijgen in het België anno 2008 en wil meedenken over de toekomst ervan.BELGIË BESTAAT
Uitgave : uitgeverij Bert Bakker - Amsterdam
Uitgifte : 2008

ISBN 978-90-351-3298-6