400 jaar genealogie van de familie Dirks : van Dirckx naar Dirks - Dirkx.

De genealogie bestrijkt de periode van het begin van de 17e eeuw tot het begin van de 21e eeuw. Stamvader is de uit Bommenede afkomstige DIRCK ADRIAENSEN (1605-1664), die in het Zeeuwse Breskens op 3 juli 1627 in ondertrouw gaat en op 28 juli 1627 huwt met Adriaenken Vermeulen. Zij krijgen tien kinderen die allen de familienaam DIRCKX dragen. Na vier generaties wordt de naam vereenvoudigd tot DIRKS. Marinus Dirks uit de vijfde generatie, verhuist in 1755 vanuit Breskens naar het naburige Zuidzande. Rond 1840 verblijft zijn achterkleinzoon Abraham Dirks in het Limburgse Roermond, hieruit zijn de tak Venlo en de tak Roermond ontstaan. Sinds 1853 bestaat de familie DIRKX (met x) een afstamming van Pieter Dirks (later Dirkx), van hieruit groeiden de tak Aardenburg en de tak Baarland. In de diverse genealogieën zijn de takken afzonderlijk opgenomen. 


De huwelijksakte van Dirck Adriaensen en Adriaenken Vermeulen, Breskens 1627.

 


Gezicht op het stadje Bommenede op Schouwen-Duiveland (ca.1650), de plaats waar stamvader Dirck Adriaensen in 1605 geboren werd. Volgens zijn trouwakte is hij zeker afkomstig “van het lant van Bomine”. Het stadje overleefde twee grote overstromingen en een brand. De stormvloed van 1682 heeft de plaats definitief in zee doen verdwijnen, nog jarenlang stond de kerk als een baken in zee. In 1686 werd het gebied door de Staten van Holland overgedragen aan Zeeland.

een stamboom droogt uit als niemand voor de wortels zorgt

www.familiedirks.eu | www.familiedirks.nl

 lid van ngv | nederlandse genealogische vereniging
  vriend van cbg | centrum voor familiegeschiedenis

copyright 2002-2023 by henk dirks - hoensbroek (nl)
laatste wijziging :  2 juni 2023