Het gezin Dirkx - van der Meer  (tak Baarland)

Dingenus Abraham, roepnaam Dies, Dirkx werd geboren op 19 oktober 1940 te Baarland als zoon van Pieter Abraham Dirkx en Geertruid Jacoba Koole.
Dingenus Abraham trouwt met  Jacoba Johanna, roepnaam Coby, van der Meer, geboren op 23 januari 1936 en afkomstig uit Den Haag.

Dingenus Abraham overlijdt op 12 november 2009 te Baarland,  slechts twee maanden na Jacoba Johanna,
want zij overlijdt op 01 september 2009 ook te Baarland.


Er is geen foto van Dingenus Abraham aanwezig,
wel een van zijn graf via www.online-begraafplaatsen.nl


Naar aanleiding van het overlijden van Jacoba Johanna (Coby) en Dingenus Abraham (Dies) Dirkx staan in het tijdschrift van de Protestantse Gemeente van ‘s-Gravenpolder-Baarland de volgende twee artikelen.

Artikel van oktober 2009 : Dirkx – Baarland

“ … In dezelfde week kwam de vrouw van dhr. Dirkx , mw. J.J. Dirkx-van der Meer, te overlijden. Samen waren ze nog boodschappen wezen doen, toen ze zich niet goed voelde. Thuis ging het al spoedig nog slechter met haar en werd medische hulp ingeroepen. In het ziekenhuis bleek dat hartproblemen, waarvoor al onderzoeken werden gedaan, de oorzaak waren. Diezelfde middag is mw. Dirkx helaas overleden. Dhr. en mw. Dirkx leerden elkaar kennen in Baarland. Zij was afkomstig uit Den Haag en sinds 1996 weduwe. Bij het bieden van hulp (rijden naar het ziekenhuis) ontmoeten ze elkaar echt en niet veel later besloten ze samen verder te gaan. Zes jaar geleden zijn ze getrouwd. Ze hadden het goed samen en genoten van het dagelijks leven, van de kinderen dichtbij en ver weg. Toen laatst dhr. Dirkx aan de bloedvaten in zijn benen moest worden geopereerd verzorgde zij hem liefdevol. Ze waren elkaar tot steun, dat zag je. Dat samenzijn met Coby is nu voorbij. De begrafenis werd geleid door mw. ds. Wisse. Die dienst was een bron van troost, hoe groot het verdriet ook is. We wensen mijnheer Dirkx veel sterkte toe. Dat de dankbare herinneringen, ons medeleven en vooral Gods onmisbare troost hem daarbij mogen helpen … ”

Artikel van december 2009 : In memoriam D.A. Dirkx

“ … Slechts enkele maanden nadat zijn vrouw is overleden kwam een einde aan het aardse leven van Dies Dirkx. Hij werd 69 jaar oud. Jarenlang stond hij op de markt met groenten. Hij was een eenvoudig en hartelijk man. Ruim zes jaar geleden trouwde hij met plaatsgenote Coby van der Meer. Ze waren erg gelukkig samen en hoopten met elkaar oud te kunnen worden. Het was in augustus dan ook een klap, toen hij zeer plotseling afscheid van haar moest nemen. Diverse keren hebben we samen daarover gepraat, daarbij ook zoekend naar woorden uit de Bijbel. Dhr. Dirkx vertelde hoe hij iedere dag naar het graf van zijn vrouw ging om daar even te zijn, om te zorgen dat alles netjes was. Hij vond daar troost en evenwicht. Zo ging hij niet volledig op in zijn verdriet. Hij maakte plannen, wilde een toekomst opbouwen. Komend voorjaar wilde hij naar Bonaire naar Mark en Meriam. Helaas is het er niet meer van gekomen. Een hartinfarct en een hersenbloeding veroorzaakten zoveel schade, dat zijn leven in het ziekenhuis niet meer gered kon worden. De begrafenis werd op verzoek van de familie, evenals bij zijn vrouw, geleid door ds. Wisse. Er werd gelezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openbaring 21. Het is de tijd dat de zee niet meer dreigend aanwezig is. Iedere bedreiging van het eeuwige leven is dan voor Gods kinderen verdwenen. We hopen dat deze woorden de familie en ons allen mogen troosten nu Dies Dirkx niet meer onder ons is. En dat wij allen het fundament van ons leven mogen vinden en bewaren in Jezus Christus, die onze wereld leidt door de nacht naar het eeuwige licht… ”