Het gezin Dirkx - de Hullu (tak Aardenburg)

Pieter Dirkx werd geboren op 24 november 1853 te Zuidzande als zoon van Pieter Dirkx (VIIIe generatie) en Katharina van Ouwerkerk. Pieter Dirkx is de stamvader van de tak Aardenburg en de oudere broer van Abraham (1859), stamvader van de tak Baarland. Pieter trouwt op 20 december 1876 te Zuidzande voor de burgerlijke stand met Catharina Maria de Hullu welke geboren is te Zuidzande op 20 februari 1856 als dochter van Jannis de Hullu en Maria Wage.


Foto links Catharina Maria de Hullu en Pieter Dirkx.

Rechts een portret (ca.1900) van het gezin Dirkx - de Hullu.
Achterste rij : Izaak, Jannis Pieter, Maria Catharina, Pieter Jannis en Hendrik.
Middelste rij : François (met de hand op de schouder van vader), vader Pieter, Alexander,
moeder Catharina Maria, Abraham (met de hand op de schouder van moeder).
Vooraan : Catharina Maria (met pop) en Jacob (op moeders schoot).


Een portret van het gezin Dirkx - de Hullu in latere tijden.

Staand van links naar rechts : François, Izaak, Alexander, Hendrik, Jannis Pieter en Jacob.
Zittend van links naar rechts : moeder Maria Catharina, vader Pieter en Catharina Maria.

Pieter Dirkx geeft bij zijn huwelijk het beroep op van landbouwersknecht, maar in 1877 is hij koopman, waarschijnlijk veehandelaar. Bij het overlijden van zijn zoon Abraham in 1885 is hij herbergier. In Zuidzande waren destijds vele kleine herbergen, meestal bestaande uit één kamer met bed. Het badtoerisme had namelijk zijn intrede gedaan en als langs de kust of in Cadzand geen slaapplaats meer was koos men voor het rustige Zuidzande. Het is te vergelijken met de tegenwoordige bordjes bij woningen met de tekst “kamers vrij”. Men koos ook voor Zuidzande omdat het in zekere zin op een knooppunt lag van dijken waarop wegen waren aangelegd en daardoor was er veel verkeer van paarden en wagens. Een goede plaats dus voor een café/bierhuis. Hierdoor hadden de bewoners meerdere bronnen van inkomsten, maar het was ook goed voor het sociale contact met de boeren. Het gezin Dirkx-de Hullu verhuist op 12 mei 1888 naar Draaibrug in de (voormalige) gemeente Aardenburg. Pieter koopt hier een boerenbedrijf. Ook hier was er sprake van gemengde aktiviteit : landbouwer / koopman / caféhouder. Want in 1897 tijdens het huwelijk van zijn dochter Maria Catharina, geeft Pieter het beroep van “bierhuishouder” op en in 1913 tijdens het huwelijk van zijn zoon Izaak, is Pieter landbouwer. De boerderij is kennelijk altijd al een herberg geweest bij een draaibrug over de zeearm naar Aardenburg. Er is daar allang geen brug meer, maar de weg voor het huis liep over een verhoging en bij werkzaamheden rond 1970 kwamen er onder deze verhoging enorme palen tevoorschijn waar kennelijk de brug op was gebouwd.