Het gezin Dirks - Westerhof (tak Venlo)

Henricus Hubertus Dirks werd geboren op 19 oktober 1877 te Venlo (Xe generatie) en overleed op 30 augustus 1953 te Venlo. Hij huwde voor de burgerlijke stand op 10 februari 1902 te Venlo met Berendina Hendrika Wilhelmina Cecilia Westerhof. Berendina werd geboren op 22 november 1879 te Venlo als dochter van Johannes Westerhof en Helena Hubertina Brüll. Zij overleed op 2 juni 1958 te Venlo.


Links een portret van het echtpaar Henricus Hubertus Dirks en Berendina Hendrika Wilhelmina Cecilia Westerhof.
Rechts is een fraai portret uit ca.1907 met de kinderen uit het gezin in hun allermooiste kleding. Allen zijn binnen de XIe generatie te Venlo geboren. Op de foto staan van links naar rechts : Hubertus Johannes (Bér) Dirks, geboren in 1904,
Roelof Christiaan (Roelof) Dirks, geboren in 1905, Johannes Henricus Carolus (Jan) Dirks, geboren in 1902 en
Helena Christina Maria Carolina Dirks, geboren in 1903.

Henricus Hubertus Dirks en Berendina Hendrika Wilhelmina Cecilia Westerhof trouwen op 10 februari 1902 te Venlo. Getuigen bij dit huwelijk waren :
1. Carel Brüll, slager en wonende te Venlo, zeven en zestig jaar oud en zijnde de grootvader (moederskant) van de bruid,
2. Jacob van Oerle, brievenbesteller en wonende te Venlo, twee en vijftig jaar oud en zijnde een oom van de bruid,
3. Louis Carel Brüll, telegrambesteller en wonende te Venlo, drie en dertig jaar oud en zijnde een oom van de bruid en
4. Carle Joseph Brüll, slager en wonende te Venlo, een en dertig jaar oud en zijnde een oom van de bruid.

Bij de huwelijksakte was het “certificaat van nationale militie” van Henricus toegevoegd. Hieruit blijkt blijkt dat hij 1,69 meter lang was en voor de dienst geschikt bevonden. Henricus was op het moment van huwelijk nog dienende en was ingedeeld in het 2e regiment Infanterie.