Het gezin Dirks - Luttels (tak Venlo)

Johannes Theodorus Hubertus Dirks werd geboren op 5 augustus 1848
te Roermond als zoon van Abraham Dirks (VIIIe generatie) en Barbara Gitsels. Hij is de stamvader van de tak Venlo en de oudere broer van Hendrik Hubert, stamvader van de tak Roermond.

Johannes Theodorus Hubertus Dirks vertrekt op 4 september 1869 naar Venlo, waar hij als dienstknecht aan de Vleesstraat werkzaam was. Op 26 mei 1873 verhuist hij naar Tegelen, hier trouwt hij op donderdag 26 juni 1873 voor de burgerlijke stand met Christina Luttels, geboren te Tegelen op 23 mei 1842 als dochter van Joseph Luttels en Catharina Huberts. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.


 Johannes werd in Roermond ingeschreven voor de militie voor de lichting van het jaar 1868. Uit de “akte van nationale militie” blijkt dat hij 1,74 meter lang was en van beroep fabrieksarbeider. Door loting, nummer 75, is hij echter buiten oproeping gebleven en dit heeft hem verder tot geen dienst verplicht.

In 1875 woont het echtpaar in Roermond, waar Johannes winkelknecht was. Men verhuist daarna naar Venlo, dit moet vóór maart  1874 zijn geweest omdat hun eerste kind in Venlo werd geboren. Het gezin woont eerst aan de Grote Beekstraat en vanaf 1880 aan de Kleine Beekstraat en in 1884 aan de Bergstraat 10. Christina overlijdt, negenenvijftig jaar oud, op zaterdag 18 januari 1902 om vier uur in de morgen te Venlo. Na het overlijden van zijn vrouw woont Johannes aan de Oostsingel 22 in Venlo. Dat is het woonhuis van zijn jongste dochter Maria Catharina en haar man Theodorus. Hij verhuist op 25 april 1908 met dit paar mee naar de gemeente Helmond. Johannes overlijdt, op een leeftijd van eenenzeventig jaar, op maandag 12 april 1920 om half zeven in de morgen te Helmond.