Disclaimer

Websites van derden
De website familiedirks.eu / familiedirks.nl bevatten hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van eerder genoemde websites liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door mij gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze websites links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draag ik geen enkele aansprakelijkheid. Noch is de beheerder van de website familiedirks.eu / familiedirks.nl op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina's.  

Inhoud
De beheerder van familiedirks.eu / familiedirks.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De beheerder van genoemde sites kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De beheerder is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindigen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.  

Hyperlinks
Het is vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.  

Email
Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van de beheerder van deze website via email worden verspreid. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert de beheerder haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.  

Opmerkingen
Opmerkingen en suggesties voor verbetering worden zeer op prijs gesteld.
U kunt hiervoor een email sturen via het contactformulier.

   home